ves aball < Torna als projectes

Una forma d'expressió, un ofici, una passió

Cultura Cooperativa

Web del projecte

CulturaCoop és l'espai d'intercooperació de les entitats de l'economia social i solidària que treballen en l'àmbit de la cultura. El 31 de març va tenir lloc la Trobada de la Cultura Cooperativa als Països Catalans i n'hem generat la imatge gràfica i l'estratègia de comunicació. 

Trobada de la Cultura Cooperativa als Països Catalans

Trobada de la Cultura Cooperativa als Països Catalans

Més de 100 persones, representant una setantena de cooperatives, es van reunir el 31 de març responent a la crida de CulturaCoop, la xarxa de cooperatives culturals que treballen per impulsar un nou marc alternatiu a l’anomenada “indústria cultural”.

Aquesta primera trobada ha permès eixamplar i enfortir les vinculacions entre un gran nombre de cooperatives de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, que aglutinen de forma transversal entitats de tot el sector cultural, des de les arts escèniques, la música, l’editorial, l’audiovisual o la comunicació cultural entre altres.

La jornada va servir per posar en comú les experiències de les cooperatives participants amb espais de presentació i col·loqui i amb moments de trobada informals per afavorir la coneixença mútua. A més, es van presentar els principals reptes de futur i les línies de treball actuals.

Quepo formem part i impulsem CulturaCoop, a més d'aportar serveis de comunicació per les diferents accions estratègiques que es duen a terme.

Estratègia de comunicació 

Des de Quepo hem elaborat una estratègia de comunicació per tal de fer arribar la convocatòria d'aquesta trobada a totes les cooperatives dels Països Catalans interessades. Per fer-ho, s'han elaborat materials per explicar la iniciativa i els seus objectius a través de diferents canals (xarxes socials, correu electrònic, Telegram i premsa). 

Identitat visual de l'acte

Partint de la il·lustració de la campanya Primavera Transformadora creada per Joan Manel, es va elaborar una identitat gràfica que va acompanyar tots els materials relacionats amb l'acte. Així doncs, tots els continguts seguien un mateix concepte basat en la idea d'un avió de paper, una forma d'origami que alhora pot arribar molt lluny. 

Producció de comunicació

L'estratègia de comunicació va tenir en compte la benvinguda de les participants generant un kit amb material pràctic per la jornada. És per això que es van dissenyar i produir attrezzo acreditacions, llibretes i llapis pensant a generar una identitat i un record a qui participés de la trobada. Tot plegat, des d'una mirada de sostenibilitat i eficiència.

Equip

Comunicació i producció Mar Redondo i Justel i Berta Diumarò Saperas | Disseny gràfic Alicia Manuela Ospina Pedraza | Il·lustració Joan Manel | Redacció de continguts Sara Aguareles Tudela i Mar Redondo i Justel

CS_04113.jpg
CS_04158.jpg
CS_04185.jpg
CS_04292.jpg
CS_04387.jpg
CS_04993.jpeg
CS_04760.jpg
CS_04677.jpg
CS_04724-min.jpg
CS_04748-min.jpg

Hem col·laborat amb