ves aball < Torna als projectes

Cultura Transformadora

Cultura cooperativa

Web del projecte

CulturaCoop és l'espai d'intercooperació de les entitats de l'economia social i solidària que treballen en l'àmbit de la cultura a Barcelona. La proposta és crear una estructura que serveixi de veu comuna de tots aquests projectes, a través de la qual poder tenir la força necessària per ser un actor dins de l’àmbit de la cultura. Quepo formem part d'aquest espai i l'hem acompanyat en l'enfortiment i dinamització de la seva comunicació interna i pública. 

Cartell CulturaCoop

En l’àmbit cultural i artístic barceloní, hi han nascut i s’hi han consolidat —en diferents etapes i sectors— un bon nombre de cooperatives culturals. CulturaCoop neix d’un seguit de trobades de projectes culturals cooperatius, organitzades originalment de manera informal amb el propòsit de posar en comú inquietuds, mancances i dificultats. El propòsit és participar, contribuir i transformar des d’una òptica cooperativista, promovent una visió de la cultura que no posi èmfasi en els aspectes comercials ni privatius.

La voluntat de Cultura Coop és reforçar l’àmbit de la cultura no comercial, incidint i arrelant al territori i la ciutat en base a uns valors anticapitalistes, feministes i antifeixistes. Impulsar espais de trobada i projectes comuns ofereix una oportunitat per complementar i aportar, des de la feina local de molts projectes, a aquesta visió més àmplia de model de ciutat i societat, essent subjectes actius de la seva transformació. Associar-se i coordinar-se serveix per complementar, doncs, aquesta acció local, amb una veu més general i amb més capacitat d’incidència.

Pàgina web culturacooperativa.cat

Suplement La Directa 

Des de CulturaCoop s'ha volgut produir un diari de vuit pàgines en col·laboració amb la Directa. És per això que des de Quepo hem conceptualitzat, dissenyat l'estructura i coordinat la producció fent equip amb la Directa). També hem dut a terme una part de la redacció de continguts editorials, l'edició dels continguts i la recerca de finançament. 

Enfortiment comunicació interna 

Quepo hem col·laborat amb la ideació, creació i difusió d’un grup de Telegram per compartir continguts digitals pel conjunt de cooperatives de Cultura Coop.

Actualització de la pàgina web

Hem realitzat una actualització general (menús i estructura), el restyle de la home, una millora estètica i conceptual, l'estructuració del manifest (ara “Valors”), l'actualització fitxes de cooperatives i la creació i actualització dels continguts de la pàgina de Primavera Transformadora.

Pla de xarxes socials

S'ha dut a terme una actualització i posada a punt de les xarxes, amb la millora de les biografies i capçaleres. També hem dinamitzat les xarxes socials de mitjans d’abril a mitjans de maig.

Programa Primavera Transformadora

En un primer moment, es va gestionar de la recollida, edició i correcció dels continguts del programa. A més, hem coordinat la producció gràfica en col·laboració amb el l'il·lustrador i dissenyador Joan Manel, hem generat els materials necessaris per la difusió dels continguts a les xarxes socials i hem gestionat la impressió i distribució de cartells A1. 

Equip

Comunicació Mar Redondo i Justel | Il·lustració i disseny gràfic Joan Manel | Programació web Laie Vidiella

26988157261_a6e7559de7_k.jpg
27233148627_a8e495ffff_c.jpg
42058333072_3355499696_c.jpg
42103937851_3fdee42efb_c.jpg

Materials

Hem col·laborat amb

Clack Audiovisual 

BitLab Cooperativa

Trama SCCL

Vector5

La ciutat invisible

La Pera Comunicació

Quesoni

Say it Loud