ves aball < Torna als projectes

Vivir Bien

Metges del Món

Web del projecte

Vivir Bien és un projecte de sensibilització i formació de Metges del món, que gira al voltant de les pràctiques i accions que podem incorporar en les nostres vides per aconseguir un món més just i equilibrat que acabi amb les desigualtats. Hem produït el webdoc de Vivir Bien, un entorn web que serveixi de repositori dels continguts generats pel projecte. Per fer-ho, ens hem dotat de la sensibilitat i tractament propis de la narrativa audiovisual i en concret, del cinema documental.

El projecte Vivir Bien té la voluntat d'enfortir esforços ciutadans i institucionals, partint d’allò local cap a una proposta global amb la capacitat d’oferir enfocaments, metodologies i pràctiques per a construir una altra societat, basada en la convivència de l’èsser humà en diversitat i armonia amb la natura, a partir del reconeixement dels diversos valors i sabers culturals existents a cada país i regions del món. En gran mesura, aquestes accions passen per l’escolta i l’aprenentatge entre cultures, l’intercanvi de sabers, el conèixer i re-conèixer a l’altre per encaminar-se cap a un futur en comú.

En aquest sentit, hem vist el potencial que podia tenir la realització d’un webdoc com a eina de diàleg i d’acostament entre les dues comunitats focus de la recerca i, també, d’aquestes comunitats amb els propis usuaris del webdoc. El webdoc funciona també com a eina de difusió i sensibilització cap als valors que promouen el Vivir Bien, i que podem connectar amb la feina dels projectes de salut comunitària de Barcelona per a actuar de forma col·lectiva davant dels determinants socials de la salut.

El webdoc presenta el relat com a eina de transformació. Posant en valor la transferència de coneixement, el webdoc vol crear un espai on es traslladin els valors del projecte en la pròpia narrativa, de manera que l’usuari rebi amb força la idea de generació de canvi.

El paradigma del Vivir Bien

És un paradigma originari de les comunitats indígenes andines llatinoamericanes (entre elles, les de Bolívia), davant la convicció de que el model econòmic basat en el deute i el control extern mantenen a la major part del món com a depenent dels models econòmics i de desenvolupament del Nord global i, sobretot, davant la consciència de que el coneixement és la millor arma per a combatre les desigualtats.

Vivir Bien vol dir viure en armonia i equilibri amb la natura i les societats, viure en equitat i solidaritat, eliminant les desigualtats.

El paradigma del Vivir Bien és un model alternatiu al capitalisme, que s’aconsegueix de manera col·lectiva, complementària i solidària i que integra les dimensions socials, culturals, polítiques, econòmiques, ecològiques i afectives. És, doncs, una manera de percebre, sentir, entendre i projectar el món.

Propostes del projecte

Amb el projecte Vivir Bien es proposa enfortir els esforços ciutadans i institucionals, partint d’allò local cap a una proposta global amb la capacitat d’oferir enfocaments, metodologies i pràctiques per a construir un altre societat, basada en la convivència de l’èsser humà en diversitat i armonia amb la natura, a partir del reconeixement dels diversos valors i sabers culturals existents a cada país i regions del món. I també reflexionar al voltant d’altres paradigmes que estan apareixent des de fa algunes dècades al nostre continent per a complementar i acompanyar aquests canvis.

Accions del projecte

En el marc del projecte s'han dut a terme diferents accions com ara la capacitació d'un gup de joves a Bolívia i a Barcelona, un altre de dones i un altre de gent gran sobre el paradigma del Vivir Bien per tal que puguin aterrar les seves necessitats i inquietuts i per a dur a terme accions d’incidència política enfocades a assolir una major qualitat de vida per a totes les persones. S'ha elaboat un curs on-line dirigit a persones interessades en el Vivir Bien com a paradigma i en altres paradigmes alternatius i en dur a terme processos participatius i d’incidència política similars en els seus col·lectius, grups o comunitats. I finalment, la realització d’aquest docu-web amb l'objectiu sensibilitzar a la societat barcelonina, boliviana, i d'arreu, sobre la necessitat d’impulsar accions en la cerca del Vivir Bien com o paradigma per assolir una societat més justa i sostenible que garanteixi els drets humans.

Equip

Direcció Raquel Bonell | Producció executiva Sonia Ros Muriel, Pablo Zareceansky i Raquel Bonell | Programació web Felip Ladrón (Notsoda) | Disseny web Chus Portela | Gravació material audiovisual Barcelona Joaco Barcala i María Chatzi | Muntatge María Chatzi | Locució vídeo introducció Eva de Luis | Postproducció de so Oído | Postproducció de color María Chatzi i Pablo Zareceansky