ves aball < Torna als projectes

Que tú, que jo, que el món.

Associació de Drets Sexuals i Reproductius

Web del projecte

Video manifest per vertebrar una resposta conjunta i interconnectada per a la Justícia Sexual i Reproductiva i la Justícia Climàtica

Davant de l’actual crisi climàtica global en la qual s’incrementen exponencialment els ecocidis i en la qual s’identifica de forma clara que les estructures d’opressió que no permeten assolir la Justícia Sexual i Reproductiva són les mateixes que les que impedeixen assolir la Justícia Climàtica, denunciem que el capitalisme s’origina i es nodreix gràcies a la devaluació de la vida i la devaluació de la reproducció social. La lluita per la Justícia Sexual i Reproductiva és més necessària que mai i interconnectant-la amb la Justícia Climàtica podrem desmantellar tots els sistemes d’opressió i aconseguir l’alliberament col·lectiu.

El concepte polític feminista de reproducció de la vida i de reproducció social, és el concepte subversiu que confronta i posa fi al model econòmic neoliberal causant de la crisi climàtica.

Les defensores de la justícia global i dels drets humans hem de ser transformadores i interseccionals i vindicar la Justícia Sexual i Reproductiva com a imprescindible per assolir la Justícia Climàtica. Defensem aquesta interconnexió perquè sabem que, una sense l’altra, seran impossibles d’assolir.

Fem una crida a l’acció als moviments socials en favor de la Justícia Global, dels Drets Humans i que treballen per a la Justícia Climàtica, per tal d’integrar a les seves agendes polítiques la lluita per la Justícia Sexual i Reproductiva. Fem-ho juntes. Triem ser subversives i confrontar els poders opressors de manera directa.

Tenim una certesa que ens fa ser responsables. No hi ha altre gest possible que connectar justícies, veure com s’entrecreuen, que tot està lligat, que ve del mateix lloc. Que tu que jo i el món ho podem tot.

Equip

Text Mireia Calafell | Direcció Pablo A. Zareceansky Montserrat | Direcció de producció Raquel Bonell Barrachina | Ajudant de producció Ferran Plans i Nicole Etchevers | Assessorament de continguts Almudena Rodriguez, Ainhoa Yll Subirà i Diana Cardona | Direcció de fotografia Cristina Pérez Ruiz | Muntatge Marina Freixa Roca | Vestuari Eva Camino | Maquillatge i perruqueria Claudia Pedrosa | Material arxiu Docwerkers, Poble Sec Feminista, Filo News, Women Make Movies i Col·lectiu Tara | Disseny gràfic Manuela Ospina

Hem col·laborat amb

Un vídeo de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, produït per Quepo, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Amb la participació de: Amy Faye , Diana Cardona , Rosario Mª Serafín Soárez, Trinidad Cuesta Sánchez i Uriel Pujol Fernández.
Agraïments: Parcs i Jardins de Barcelona, Can Cadena i a les companyes de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius