ves aball < Torna als projectes

Avaluació de la comunicació des d'una perspectiva transformadora

Taula per Colòmbia

Web del projecte

Hem dut a terme l'avaluació del Pla de Comunicació 2019-2021 de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. La voluntat era identificar l’eficàcia de les seves accions des d'una perspectiva de comunicació transformadora, a més de medir el seu grau de compliment. 

La Taula és una plataforma d’entitats catalanes que treballen per a Colòmbia. Va ser creada l’any 2002 i es constitueix com una xarxa de solidaritat i un espai de concertació per a la incidència política i la sensibilització de la societat catalana. Treballa per contribuir des de Catalunya a la construcció d’una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi els drets humans, acompanyant la sortida negociada i definitiva del conflicte colombià a tots els àmbits.

L'avaluació estratègica i transformadora

En el seu pla estratègic, La Taula per Colòmbia va definir que era prioritari dissenyar un Pla de Comunicació. Aquesta prioritat va cristal·litzar en el Pla de Comunicació de la Taula per Colòmbia 2019-2021 i, en tocar a la seva fi, la Taula ha convocat un procés d’avaluació per tal de determinar quin ha estat el seu grau de compliment i l’eficàcia de les seves accions (per tant una anàlisi interna i una rendició de comptes); i també, per altra banda, per a treure’n lliçons apreses i reflexions que ajudin a construir un nou pla de comunicació per al nou període.

Per dur a terme l’avaluació del pla, vam acordar un procés on hem combinat diferents metodologies i tècniques, combinant l’anàlisi tècnica i la consultoria, amb el treball participatiu.

Els resultats i les recomanacions s'han organitzat entorn als objectius estratègics de l'entitat, i a partir d'un enfocament de comunicació comunitària, estratègica i transformadora.

El punt de vista estratègic s’orienta principalment a identificar fins a quin punt la comunicació de la Taula contribueix a assolir els objectius principals de l’entitat, aquells definits al pla estratègic i els missionals. També fins a quin punt els diferents grups i persones clau de la Taula estan alineats en la consecució d’aquells objectius, i del rol que (en aquest cas des de la comunicació) tenen per a assolir-los.

El punt de vista de transformació observa fins a quin punt la comunicació està contribuint a enfortir les relacions que poden permetre una millor coordinació i apropar canvis socials i polítics (perspectiva comunitària); contribueix a canviar relats i dibuixar horitzons diferents entre la ciutadania i la societat civil organitzada; o contribueix al canvi social de la manera que des de l'organització s’ha plantejat.

La metodologia

Per dur a terme l’avaluació del pla, hem combinat diferents metodologies i tècniques, combinant, com hem avançat, l’anàlisi tècnic i la consultoria amb el treball participatiu:

  • Acords de funcionament i prioritats amb l’equip tècnic de la Taula.
  • Qüestionari generalitzat per a obtenir una perspectiva àmplia
  • Anàlisi tècnica dels canals i accions de comunicació previstes al Pla
  • Presentació del procés i diàleg sobre els resultats preliminars a la Plenària de la Taula
  • Treball d’anàlisi a fons amb el Grup de Comunicació, en sessió participativa
  • Entrevistes amb persones clau que no havien tingut l’oportunitat de participar a les trobades anteriors.
  • Presentació i tancament del document i el procés

Equip

Avaluació i estratègia Uri Josa Fresno, Cristina Mañas Rubio i Berta Diumaró Saperas 

Mesa de trabajo4_33.jpg
Mesa de trabajo4_32.jpg