ves aball < Torna als projectes

#PHITProject

Web del projecte

El Projecte PHIT és el primer estudi europeu que aborda l’impacte psicològic del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual a les dones supervivents. Hem desenvolupat la imatge gràfica de les Jornades internacionals de presentació dels resultats del projecte i hem participat en l’estratègia de comunicació. Com a part del projecte, es va produïr el documental Mujer 1, Mujer 2, Mujer 3. 

El tràfic d’éssers humans amb finalitat d'explotació sexual

El tràfic d’éssers humans (TEH) amb finalitats d’explotació sexual consisteix en la captació, el trasllat i l’acolliment de persones mitjançant la força, l’amenaça, l’engany o aprofitant-se del seu estat de necessitat i vulnerabilitat, per explotar-les sexualment. Això és un delicte i una violació dels drets humans.

Des del punt de vista psicològic, aquesta greu vulneració dels drets humans desencadena conseqüències múltiples (ansietat i depressió, trastorn d’estrès posttraumàtic complex, entre molts altres); l’impacte psicològic sobre les dones que han estat víctimes de TEH afecta directament les seves capacitats d’acció i reacció en relació amb la situació d’explotació. Les condiciona, també, a l’hora d’afrontar els diferents processos administratius i judicials, provocant incoherència, buits o contradiccions en el relat que presenten.

Per aquest motiu, és necessari que les persones professionals implicades en el procés que afronten les víctimes, prenguin consciència d’aquest impacte i de com les condiciona durant totes les intervencions, des de l’atenció psicològica fins a les compareixences al jutjat. Cal atendre correctament a les dones amb l’objectiu de no agreujar el seu estat psicològic ni revictimitzar-les. Una bona praxi per part de tots els agents implicats ajudarà a la reparació de la víctima, ara supervivent, i alhora una millor resolució del cas.

#PHITProject

Les investigacions sobre la temàtica són escasses i, per tant, existeixen molt poques eines que els i les professionals puguin utilitzar com a guia per atendre les necessitats psicològiques específiques de les supervivents de tràfic i explotació sexual.

Cal, doncs, mesurar l’impacte que tenen les actuacions dels agents públics i privats sobre les víctimes durant el procés administratiu (des de la denúncia fins a la resolució del judici). Un treball conjunt entre els agents implicats (entitats, món acadèmic, institucions i cossos de seguretat) pot generar eines i recursos per millorar el coneixement que tenen els professionals i així millorar l’atenció cap a les supervivents.

En aquesta fase no es pot evitar l’impacte psicològic que pateixen les dones, però si que es pot evitar ferir i una segona victimització per part del sistema, ajudant així a la reparació de la supervivent i a una millor resolució del conflicte.

Aquests són els objectius pels que ha treballat, durant 2 anys i amb el finançament de la Unió Europea, el Projecte PHIT (el primer estudi europeu que aborda aquest tema, finançat per la Unió Europea).

Equip

Coordinació Sonia Ros Muriel i Berta Diumaró Saperas | Disseny gràfic i maquetació Núria Vila | Impressió El Foli Verd 

Jornades PHIT
Jornades PHIT
Jornades PHIT
Jornades PHIT

Hem col·laborat amb

Fier

APRAM

Tilburg University

Proyecto Esperanza

SICAR

Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior

Universitat de Barcelona