ves aball < Torna als projectes

#PHITProject

Web del projecte

El Projecte PHIT és el primer estudi europeu que aborda l’impacte psicològic del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual a les dones supervivents. Hem desenvolupat la imatge gràfica de les Jornades internacionals de presentació dels resultats del projecte i hem participat en l’estratègia de comunicació.

El tràfic d’éssers humans amb finalitat d'explotació sexual

El tràfic d’éssers humans (TEH) amb finalitats d’explotació sexual consisteix en la captació, el trasllat i l’acolliment de persones mitjançant la força, l’amenaça, l’engany o aprofitant-se del seu estat de necessitat i vulnerabilitat, per explotar-les sexualment. Això és un delicte i una violació dels drets humans.

Des del punt de vista psicològic, aquesta greu vulneració dels drets humans desencadena conseqüències múltiples (ansietat i depressió, trastorn d’estrès posttraumàtic complex, entre molts altres); l’impacte psicològic sobre les dones que han estat víctimes de TEH afecta directament les seves capacitats d’acció i reacció en relació amb la situació d’explotació. Les condiciona, també, a l’hora d’afrontar els diferents processos administratius i judicials, provocant incoherència, buits o contradiccions en el relat que presenten.

Per aquest motiu, és necessari que les persones professionals implicades en el procés que afronten les víctimes, prenguin consciència d’aquest impacte i de com les condiciona durant totes les intervencions, des de l’atenció psicològica fins a les compareixences al jutjat. Cal atendre correctament a les dones amb l’objectiu de no agreujar el seu estat psicològic ni revictimitzar-les. Una bona praxi per part de tots els agents implicats ajudarà a la reparació de la víctima, ara supervivent, i alhora una millor resolució del cas.

#PHITProject

Les investigacions sobre la temàtica són escasses i, per tant, existeixen molt poques eines que els i les professionals puguin utilitzar com a guia per atendre les necessitats psicològiques específiques de les supervivents de tràfic i explotació sexual.

Cal, doncs, mesurar l’impacte que tenen les actuacions dels agents públics i privats sobre les víctimes durant el procés administratiu (des de la denúncia fins a la resolució del judici). Un treball conjunt entre els agents implicats (entitats, món acadèmic, institucions i cossos de seguretat) pot generar eines i recursos per millorar el coneixement que tenen els professionals i així millorar l’atenció cap a les supervivents.

En aquesta fase no es pot evitar l’impacte psicològic que pateixen les dones, però si que es pot evitar ferir i una segona victimització per part del sistema, ajudant així a la reparació de la supervivent i a una millor resolució del conflicte.

Aquests són els objectius pels que ha treballat, durant 2 anys i amb el finançament de la Unió Europea, el Projecte PHIT (el primer estudi europeu que aborda aquest tema, finançat per la Unió Europea).

Equip

Coordinació Sonia Ros Muriel i Berta Diumaró Saperas | Disseny gràfic i maquetació Núria Vila | Impressió El Foli Verd 

Jornades PHIT
Jornades PHIT
Jornades PHIT
Jornades PHIT

Hem col·laborat amb

Fier

APRAM

Tilburg University

Proyecto Esperanza

SICAR

Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior

Universitat de Barcelona