ves aball < Torna als projectes

La Veïnal TV

Web del projecte

La Veïnal TV és una proposta de televisió comunitària de les veïnes de la ciutat de Barcelona.

La Veïnal TV

Amb La Veïnal volem construir una ciutat de Barcelona, on les persones que l’habiten puguin exercir de manera efectiva el seu dret a la comunicació i la informació.

Una xarxa de comunicació des dels barris i pels barris, pròpia i accessible, que faciliti crear el seu propi relat de la ciutat i determinar els debats necessaris, amb una perspectiva comunitària i crítica i amb la disponibilitat de plataformes lliures d’interessos econòmics, corporatius i partidistes.

Per això, proposem la creació d’un mitjà audiovisual de ciutat amb una lògica comunitària que obri espai a un relat, des de la contra hegemonia cultural i informativa i des d’una perspectiva veïnal i popular, que faci visible la multiplicitat de realitats i veus dels barris de la ciutat que ara són exclosos de les narratives dels mitjans.

Vídeo participatiu

Quepo som un dels col·lectius de vídeo participatiu de la ciutat que, treballant de manera col·laborativa, proposem crear un canal de televisió (en línia i/o de TDT) perquè sigui una eina de comunicació de base, transversal i de lògica comunitària i alhora sigui un nou model televisiu que garanteixi la llibertat d’expressió i el dret a la informació de totes les veïnes de Barcelona.

L’objectiu principal és construir un relat de contra hegemonia cultural i informativa des d’una perspectiva veïnal i popular que faci visible la multiplicitat de realitats i veus de la ciutat a través la creació d’un mitjà audiovisual amb una lògica comunitària.

Comunitat

La Veïnal som una comunitat en creixement. Una comunitat impulsada per col·lectius de vídeo participatiu i comunicació comunitària. Una comunitat que va creure necessari i possible un mitjà comunitari, amb finançament públic i independent. Una comunitat que ha conformat un grup impulsor de 10 col·lectius i organitzacions socialment compromeses i que caminen compartint el projecte i sumant suports. Formem part del programa Cultura Viva de l'ICUB.

Equip

Direcció Pablo Zareceansky | Gestió econòmica Raquel Bonell i Ivan Gordillo | Col·lectius Quepo, Càmeres i Acció, el Parlante, Fora de Quadre, Teleduca i Telenoika

LaVeinalTV
LaVeinalTV
LaVeinalTV
LaVeinalTV
LaVeinalTV
LaVeinalTV