ves aball < Torna als projectes

Els matrimonis forçats a Catalunya

Associació La Nut

Web del projecte

Edició dels continguts, disseny i maquetació de l'informe "La realitat dels matrimonis forçats a Catalunya", un projecte coordinat per l'Associació La Nut i Valentes i Acompanyades. 

 

Els matrimonis forçats constitueixen una greu violació dels drets humans. Una realitat silenciosa, complexa i canviant que afecta majoritàriament a moltes dones i nenes, també a Catalunya. L'associació La Nut i l'associació Valentes i Acompanyades han coordinat aquest projecte d'investigació, que es materialitza amb la publicació de l'informe titulat "La realitat dels matrimonis forçats a Catalunya", de les autores Alba Alfageme Casanova, Mireia Casellas Tauler i Jennifer Escobar Cupillar; i que ha comptat amb la col·laboració de Maria Llavari Cosp i Daniela Dos Santos Mendes. L'informe és el resultat d'un estudi qualitatiu sobre la realitat dels matrimonis forçats a Catalunya i que, en últim terme, pretén la millora del coneixement dels matrimonis forçats i les seves dinàmiques, i que també vol millorar els processos d'atenció i acompanyament a les dones que han patit un matrimoni forçat, intercanviar informació entre professionals, detectar aspectes claus i per a la prevenció i millorar l'abordatge del conflicte, entre d'altres.

En col·laboració amb les autores, hem treballat l'edició de continguts, la conceptualització, el disseny gràfic i la maquetació final en català i en castellà. La Nut és una associació formada per psicòlogues especialitzades en violència masclista, intervenció en crisi i perspectiva de gènere. L'entitat actua per a l'assoliment dels drets i llibertats de les dones; així com per la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal.

Equip

Coordinació i edició de continguts Sonia Ros Muriel i Berta Diumaró Saperas | Disseny gràfic i maquetació Chus Portela | Correcció i traducció Babel Traductors | Amb la col·laboració d'Alba Alfageme Casanova, Mireia Casellas Tauler, Jennifer Escobar Cupillar, Associació La Nut, Associació Valentes i Acompanyades, Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya