ves aball < Torna als projectes

KN60 Lab

Ajuntament de Barcelona

Web del projecte

KN60lab és un equipament a peu de carrer, efímer, que busca la participació de les joves del barri del Raval: recollir els seus interessos, identificar les qüestions que fan barrera entre les joves i l’espai públic i experimentar l’autogestió de projectes. Tot això, servirà de fonament per definir els usos del futur equipament de Can Seixanta. Hem codissenyat el projecte i l'estratègia i disseny de comunicació.

La comunicació com a eina del procés participatiu

Kn60lab és un projecte on la comunicació amb i cap a les joves és fonamental, però també ho és fomentar la comunicació entre elles i cap al seu entorn (família, comunitat, organitzacions i entitats del barri). Abordem aquest projecte com un dispositiu de comunicació multidimensional i comunitària. 

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud, ens va proposar a Quepo, conjuntament amb l’Esberla i en Senén Roy, dissenyar un projecte per assentar les bases del futur equipament juvenil i de memòria de Can Seixanta.

L’encàrrec principal es centrava en tres punts: mobilitzar a les joves no vinculades com a agents actius en la comunitat; aportar criteris per a fonamentar els usos del futur equipament i visibilitzar el procés de l’antiga casa fàbrica com a nou equipament del barri.

Les línies de treball de KN60lab han estat, per una banda, la creació d’un viver de microprojectes, autogestionats per les joves i vinculats a l’espai públic, i per l’altra la comunicació comunitària. A través d’aquestes eines es vol recollir els interessos del jovent, identificar les qüestions que fan barrera entre les joves i l’espai públic (per raons de gènere, de diversitat cultural, funcionals, de religió, d’identitat sexual, etc.) i experimentar l’autogestió de projectes.

KN60lab és un espai per identificar, també, les necessitats de les joves en clau interseccional i obrir reflexions al voltant de les pràctiques educatives amb les joves.

Mòduls KN60lab

L'estratègia: Comunicació comunitària

La comunicació és una eina d’aprenentatge i transformació. L’única eina per la qual les persones es transfereixen el coneixement. Basant-nos en aquesta premissa, l’hem utilitzat com a paradigma articulador i, per tant, entenem KN60lab com un projecte de comunicació comunitària.

Prenem la perspectiva de la comunicació com a recurs holístic que connecta de manera transversal tot l’ecosistema humà i processual del projecte: les persones que es vinculen, els processos, la intervenció en l’espai, les dinamitzacions i tallers, les connexions amb les comunitats i entitats del barri, les joves i les comunitats que les envolten.

En definitiva, consisteix a generar un conjunt d’eines de dinamització basades en la comunicació i la producció de continguts, i d’entendre tots els elements del projecte com a recursos de comunicació per provocar dos efectes en paral·lel: connectar les joves al projecte i facilitar l’expressió de les seves necessitats, i alhora facilitar la comprensió i el coneixement de l’espai i el procés al barri i motivar l’acceptació veïnal i la participació del teixit del barri en el projecte.

Els mòduls

Totes les accions que es desenvolupen en l’espai, comuniquen. A través de la col·locació de dos mòduls, Can Seixanta es situa de manera simbòlica a la Rambla del Raval per donar veu, des d’allà, a les joves del barri. Són la imatge més icònica de KN60lab.

Hem vinilat els mòduls a partir d'un disseny que explica el projecte en els idiomes del barri (català, castellà, àrab, tagàlog, urdú i bengalí) i que permet la intervenció gràfica per part de les joves.

Can Seixanta | Kn60Lab

Fins a l’obertura de l’equipament a l’antiga fàbrica de Can Seixanta, KN60lab continuarà present a la Rambla del Raval amb l’objectiu d’enfortir un teixit juvenil que pugui habitar el futur equipament. Per aconseguir-ho, caldrà continuar mobilitzant les  joves com agents actius a partir dels seus interessos culturals i socials; promoure encara més la pedagogia de l’autogestió entre els agents que envolten les joves; i facilitar la vivència i expressió de les diversitats juvenils existents des d’una perspectiva interseccional. L’equip d’educadores ha desenvolupat un seguit de materials pedagògics, els podeu consultar a la web de KN60lab, a l'apartat de materials.

Equip

KN60lab és un projectes de l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud.

Disseny del projecte L’Esberla, Quepo i Senén Roy i Català | Equip educatiu Ariadna Estany, Lucía Andújar i Michael Harram | Assessorament Maria Rodó de Zárate, Patri Bertolin i Guiomar Vargas | Comunicació Vero Heredia | Disseny gràfic Chus Portela

KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab
KN60Lab

Materials