ves aball < Torna als projectes

Janadesh, el veredicte del poble

Janadesh és la campanya de lluita no violenta més important des dels temps de Gandhi. Durant 30 dies, 25.000 homes i dones provinents dels sectors més desafavorits de l’Índia recorren a peu els 350 km d’autopista que separen la ciutat de Gwalior de la seu del Parlament, a Delhi. L’objectiu: iniciar una vaga de fam massiva per exigir una redistribució justa de les terres.

DVD de la pel·lícula

Aquests guerrers sense armes pensen que el sacrifici, la disciplina i el sofriment personals són millors eines que els fusells per produir un canvi social. Saben que exposar-se a la violència de l’oponent sense tornar-s’hi comporta grans perills, però que la seva acció té més valor que tones de prèdica. Davant del coratge mostrat pels caminants, el govern indi, preocupat per mostrar el país com a potència econòmica emergent i epicentre global de la mística, es veurà obligat a respondre…

Des de Quepo vam voler recolzar a l’equip que havia viatjat a l’Índia per caminar 350 km al costat de 25.000 persones que exigien unes condicions de vida més humanes, perquè creiem que aquesta forma de lluita neogandhiana, poderosa, activa i sense armes, ha de servir d’exemple a altres moviments de no violència i acció participativa que es gesten en altres parts del món.

Per aquesta mateixa raó, no ens vam voler conformar amb produir i difondre aquest documental social, sinó que vam creure convenient dissenyar un pla de sensibilització que ajudés a reforçar l’entesa i la presa de consciència al voltant d’aquesta i d’altres temàtiques tractades a Janadesh. People’s verdict, a través d’una guia didàctica per a docents i professors.

La guia didàctica de Janadesh va ser dissenyada per Miriam Acebillo, Cécile Barbeito i Marina Caireta, de l’Escola de Cultura de Pau, amb l’objectiu de reforçar l’estudi i el treball pràctic entorn de les temàtiques i activitats relacionades amb la no-violència, l’accés a la terra i la participació ciutadana.

Partint d’una metodologia socio-afectiva i seguint amb l’enfocament crític i alhora motivador del documental, la guia didàctica pretén treballar, tant des del àmbit formal com no formal, amb els coneixements, habilitats i actituds dels alumnes de secundària i universitaris.

Equip

Direcció Enric Àlvarez, Oriol Ampuero i Gonzàlvez  | Realització, càmera i so directe Sergi Alamillo | Guió Enric Àlvarez, Garbiñe Armentia, Oriol Ampuero i Gonzàlvez | Producció Executiva Sergi Alamillo, Enric Àlvarez, Oriol Ampuero i Gonzàlvez | Director de Producció Julián Altuna | Cap de producció Sonia Ros i Pablo Zareceansky | Producció Sandra Picher, Sílvia Torrent | Ajudant de producció Índia Juli Garzón | Directora de comptes Lidia Martínez | Administració Sílvia Varón | Muntatge Garbiñe Armentia | Auxiliars de muntatge Esther Sánchez, Ignasi Boltó | Postproducció imatge i so Infinia | Director de postproducció Manuel Artola | Tècnic Final Cut Diana Cuyàs | Etalonatge digital Mapi Santamarina | Control de formats M. Dolors Guillamón, Ramón Sánchez, Ruth Lloret, Bea Gorriz, Antonio Olmedo | Mescles de so Àlex Pérez | Banda sonora original Nubla, Ander Agudo | Enginyer mastering Roger Rodés | Músics Nubla, Ander Agudo, Maxwell Moya Wright, Toni Saigi “Chupi”, Manuel Krapovickas |  Disseny gràfic Chus Portela | Motion graphics Martín Fernández | Traductors Wasim Ahmed Ansari, Yasir Siddiqui, Muhammad Naqash, Ranvir Singh, Fr. Carlton Kinny, Maria Areny, Lisa Berger | Foto fixa Juli Garzón | Premsa María Permanyer, Pau Rubio

Fotos_proyecion_janadesh_2.jpg
Fotos_proyecion_janadesh_4.jpg
Fotos_proyecion_janadesh_1.jpg
Fotos_proyecion_janadesh_3.jpg

Hem col·laborat amb

Infinia

Ovide

El Murmullo

Suarez De La Dehesa

CIEMEN