ves aball < Torna als projectes

Equitat menstrual

Associació de Drets Sexuals i Reproductius

Tenir la regla suposa uns 100 euros a l’any en productes i centenars de residus. Aquesta despesa, actualment, forma part d’un conjunt de discriminacions que contribueixen a feminitzar la pobresa. Per contra, l'equitat menstrual, és un concepte que defensa el coneixement, la sostenibilitat i l'empoderament del cicle menstrual. És per això que, a encàrrec de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Quepo hem generat quatre clips audiovisuals que ho expliquen dirigits a joves i adolescents.

Els objectius d'aquestes càpsules audiovisuals eren: oferir uns materials que puguin ser emprats per professionals dins els centres educatius públics per l’abordatge de la temàtica de la menstruació, l’equitat menstrual i la gestió del cicle menstrual; acompanyar en el desplegament de l’estratègia d’equitat menstrual del Govern amb la distribució de productes d’higiene menstrual; i afavorir un major coneixement d’infants i adolescents sobre la menstruació, els productes d’higiene menstrual i l’equitat menstrual des d’una mirada inclusiva i feminista.

Conceptualment, els materials es plantegen com un itinerari formatiu distribuït en quatre blocs d’informació que cobreix aspectes claus de la menstruació i el seu context. L’ideal i recomanable des del punt vista conceptual és treballar tots quatre blocs de manera consecutiva i lineal. Tanmateix, es poden treballar els blocs com a monogràfics.

El projecte pren com a marc conceptual i referencial el programa Coeduca’t del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i conté informació pràctica per afavorir el pensament crític. 

Equitat Menstrual

Càpsula 1. Cossos, autoconeixement i autocura

Els continguts del primer capítol estan centrats en el coneixement del propi cos i la necessitat d’aquest per a l’autocura, l’autoestima i el benestar. L'objectiu és conèixer les parts del cos, la varietat en els canvis i l’heterogeneïtat de ritmes i necessitats en general i en els genitals en concret; desenvolupar un discurs que ajudi a superar tabús, estereotips i estigmes vinculats als cossos i el seu desenvolupament, lluny de la normativitat en forma i expressió, per tal de poder entendre els dubtes i neguits des del benestar i la cura.

Càpsula 2. Cicle menstrual

Els continguts del segon capítol giren al voltant del cicle menstrual, entenent el seu inici, les seves fases, el seu desenvolupament, així com l’impacte en la quotidianitat de joves i adolescents. Es parla dels elements fisiològics així com els psicosocials al voltant del cicle menstrual i la seva quotidianitat. Alhora, s'aborda la seva representació social, assenyalant-ne els motius i la necessitat de normalització.

Càpsula 3. Gestió del cicle i equitat menstrual

El tercer capítol explica els diferents mètodes de gestió del cicle menstrual i recollida de sagnat, amb un abordatge específic al voltant dels mètodes sostenibles; posant èmfasi en l’ús d’aquests mètodes explicant-los de forma detallada i sense vergonyes, afavorint l'autoconeixement i la lliure presa de decisions.

Càpsula 4. Cura comunitària de la salut

L'últim capítol aborda la responsabilitat comunitària de la salut, entenent que la salut dels altres exerceix un impacte positiu sobre la pròpia i viceversa. S'exposa doncs, com la comunitat vetlla per la salut de les persones donat que la proximitat permet una major comprensió de les necessitats de benestar de cada persona.

 

Equip

Direcció Pablo Zareceansky Montserrat | Producció Raquel Bonell Barrachina | Guió Anabel Lorente | Direcció creativa i muntatge Marina Freixa Roca | Ajudant de producció i so Laura Bergamini | Tallerista Alba Sánchez | Supervisió de continguts Ainhoa Yll Subirà i Maria González Aran

Hem col·laborat amb