ves aball < Torna als projectes

Entrevista de vida: TEH amb finalitat d'explotació sexual

Web del projecte

Edició dels continguts, disseny i maquetació del "Manual d'ús: Entrevista de vida per a situacions de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual", una guia i una eina de l'Associació La Nut. 

 

El tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual és un delicte d'extrema gravetat que constitueix una greu vulneració dels drets humans. És una de les expressions més extremes de la violència masclista, ja que el 94% de les víctimes del tràfic són dones i nenes. Per aquest motiu, qualsevol intervenció professional relacionada amb aquest fenomen s'ha de fer des d'una perspectiva de gènere. Així mateix, és imprescindible un enfocament victimocèntirc que tingui en consideració les necessitats de cada supervivent. Tot això pren especial rellevància durant els processos d'atenció a les supervivents. Les persones professionals que les assisteixen han de tenir en compte l'impacte psicològic del tràfic d’éssers humans per evitar-ne la revictimització.

El "Manual d'ús: Entrevista de vida per a situacions de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual", és una guia i alhora una eina dirigida a professionals de la psicologia clínica que atenen a dones supervivents de TEH amb finalitats d'explotació sexual. Aporta orientacions per a una bona intervenció professional des d’una perspectiva de drets humans, enfocament de gènere i visió transcultural, per evitar la re-victimització de les dones supervivents. La creació de l'eina ha estat a càrrec de les psicòlogues Alba Alfageme Casanova i Jennifer Escobar Cupillar; amb la col·laboració de Mireia Casellas Tauler i Daniela Dos Santos Mendes. N'hem editat els continguts i dissenyat i maquetat la versió digital i impresa.

Equip

Coordinació i edició de continguts Sonia Ros Muriel i Berta Diumaró Saperas | Disseny gràfic i maquetació Chus Portela | Correcció i traducció Babel Traductors | Amb la col·laboració d'Alba Alfageme Casanova, Mireia Casellas Tauler, Jennifer Escobar Cupillar, Associació La Nut i la Generalitat de Catalunya