ves aball < Torna als projectes

El món no viu en pau

Escola de Cultura de Pau

Web del projecte

L'Escola de Cultura de Pau (UAB) edita anualment els informes Alerta! sobre l'estat dels conflictes, els drets humans i la construcció de la pau al món; i l'informe Negociacions de pau sobre tendències i escenaris de pau al món. Aquesta any, Quepo hem acompanyat aquestes publicacions amb dos vídeos curts de sensibilització que recullen algunes de les principals conclusions i dades presentades. 

Aquest projecte audiovisual ha inclòs la conceptualització, el guió i la producció de dues càpsules audiovisuals de tres a cinc minuts de durada en base a materials d’arxiu i una animació gràfica a partir del material infogràfic ja produït per l'Escola de Cultura de Pau. A més, hem dut a terme la locució de dues veus en off en castellà, l'edició, postproducció de so, la correcció de color així com la selecció de la llibreria musical. També s'han subtitulat en català, castellà i anglès. 

Conflictes armats

El vídeo Conflictes armats acompanya l'informe Alerta!. L'anuari, editat des de 2001, analitza l’estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de tres eixos: conflictes armats, tensions i gènere, pau i seguretat.

L’anàlisi dels fets més rellevants de l’any i de la naturalesa, causes, dinàmiques, actors i conseqüències dels principals escenaris de conflicte armat i tensió sociopolítica en el món permet oferir una mirada comparativa regional i identificar tendències globals, així com elements de risc i alerta preventiva de cara al futur. 

Processos de Pau

El segon vídeo acompanya l'anuari Negocacions de Pau, que analitza processos i negociacions de pau que van tenir lloc en el món durant l’any 2021. L’examen de l’evolució i les dinàmiques de les negociacions a nivell mundial permet oferir una mirada global sobre els processos de pau, identificar tendències i facilitar una comparativa entre els diferents escenaris.

Un dels principals objectius de l’informe és posar la informació i l’anàlisi al servei d’aquells actors que, des de diferents nivells, participen en la resolució pacífica de conflictes, incloent les parts en disputa, mediadors, societat civil, entre d’altres.

Equip

Direcció Pablo A. Zareceansky Montserrat | Producció Raquel Bonell Barrachina | Guió Alex Casanovas López | Muntatge i direcció d'art Marina Freixa Roca