ves aball < Torna als projectes

El camí impossible

Cada any milers de persones perden la vida en el seu camí cap a Europa. Per què trien camins insegurs i plens de perills, en comptes de les alternatives legals i segures per venir a Espanya que - segons els responsables públics espanyols y europeus - són les que haurien de seguir? Existeixen, realment, aquestes vies? 

L’anàlisi dels mecanismes i dels obstacles que troben aquestes persones per seguir vies segures permet arribar a la conclusió que Europa ha desenvolupat una política activa d’obstaculització de l’accés al seu territori que posa en risc el dret a migrar i a l’asil. En aquest context, totes aquestes morts responen a una estratègia dels estats.

El projecte “El camí impossible” vol contribuir a avançar en la garantia dels drets fonamentals de les persones migrades, refugiades i sol·licitants d'asil, tot denunciant la inexistència de Vies Legals i Segures (VLiS), exposant les conseqüències per a les persones en moviment, i proposant alternatives. 

És un projecte amb múltiples capes, des de la recerca acadèmica fins al desenvolupament audiovisual, creant eines de sensibilització i fomentant processos d'incidència política per impulsar un clima favorable a l'establiment efectiu i real de vies d'entrada segures que respectin, protegeixin i garanteixin els drets de totes les persones sense cap mena de discriminació.

Presentació de la recerca:

L'estudi “Obstacles a la mobilitat internacional cap a Espanya i la Unió Europea”, realitzat per l’equip de recerca de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona assenyala les incoherències del sistema migratori, la rigidesa en les categoritzacions que acaben deixant milers de persones sense accés als seus drets, i les polítiques que ho regeixen de forma manifesta però també, sovint, de manera oculta.

L’acte de presentació de l’estudi, al Museu Marítim de Barcelona, va comptar amb una taula d’expertes en matèria de dret i migracions, a més dels autors i autores de la recerca. La premsa en va fer una àmplia cobertura per destacar que “Espanya necessita treballadors però els aboca a la irregularitat” (3Cat) i visibilitzar els mecanismes pels quals “Europa es blinda contra la immigració” (VilaWeb). Pots consultar totes les aparicions en premsa, aquí

Pots llegir el resum de la recerca en català i en castellà. O llegir-la completa en català i en castellà

Materials

Hem col·laborat amb