ves aball < Torna als projectes

Eines per al disseny de serveis juvenils

Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

Web del projecte

En vuit càpsules de vídeo, aquesta sèrie presenta a un conjunt d'eines especialment dissenyades per a facilitar una anàlisi àgil i participada de les solucions que millor s’adapten a les expectatives i necessitats de les persones joves amb qui treballen els més de 265 punts d’informació juvenil (PIJ) i oficines joves (OJ) repartits per totes les comarques.

Per la millora de la incidència juvenil

Una oficina jove és un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament d’abast comarcal que integra, d’una banda, un conjunt de serveis d’informació i orientació i, d’altra banda, uns serveis especialitzats d’assessorament en temes com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la mobilitat internacional.

Un punt d’informació juvenil és un servei, normalment d’abast municipal, que ofereix informació, orientació i, en alguns casos, també assessorament, acompanyament i tramitació de serveis. 

Els punts forts d’aquests serveis és oferir informació, orientació i assessorament juvenil de qualitat. Hi treballen professionals que atenen els i les joves de manera personalitzada. Tenen en compte les demandes, ajuden a generar coneixement i a informar de totes les oportunitats que hi ha a l'abast del jovent. 

Amb la voluntat de millorar la incidència i el treball d'aquests espais adreçats a les persones joves, s'han elaborat un conjunt d'eines que ajuden a avaluar i implementar solucions a les demandes de cada entorn. Aquestes eines, en format PDF, aniran acompanyades d'aquestes càpsules audiovisuals amb l'objectiu de fer-les més entenedores i accessibles per a totes les treballadoes dels punts d'informació juvenil i les oficines joves.

Equip

Direcció Pablo Zareceansky Montserrat | Producció Raquel Bonell  Barrachina | Edició Marina Freixa Roca | Disseny gràfic Chus Portela Ocaña

Hem col·laborat amb

Sara Galera | Educadora al Punt Jove La Promotora, Santa Perpetua de la Moguda.

Xavi Rodríguez | Educadora al Punt Jove La Promotora, Santa Perpetua de la Moguda.

Marina Moliner | Educadora al Punt Jove La Promotora, Santa Perpetua de la Moguda.

Nil Altayó | Informador Juvenil al Punt d’informació Juvenil de Santa Perpetua de la Moguda.

Andrea Alonso | Coordinadora a l’Espai Jove La Fábrica de Salt

Marta Ortega Monzó | Informadora juvenil de l'estació jove de Salt

Maribel Pena | Tècnica de joventut de Salt

Maria Morales | Assessora Sociolaboral de l'OJ Vallès Oriental

Laura P. Vantoldrà | Assessora Sociolaboral de l'OJ Vallès Oriental

Jesusa Rodríguez | Tècnica de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

Ramon Crespo | Assessor en disseny i avaluació de serveis