ves aball < Torna als projectes

Cultura Viva 2019

Ajuntament de Barcelona - Institut de Cultura de Barcelona

Web del projecte

Cultura Viva és un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona que té com a finalitat promoure processos de democràcia cultural coproduïts amb tot un conjunt divers d’agents que treballen per la cultura com a bé comú, dins un model d’innovació público-comunitària. Hem creat i desenvolupat l'estratègia de comunicació d’aquest programa, des d’una concepció de construcció i transformació comunitària.

Estratègia de comunicació

Per Quepo, la comunicació és en si mateixa una eina de transformació social, d’activació, de mobilització i de generació de processos de canvi, superant la idea de la comunicació com a eina de difusió i publicitat.

El projecte de comunicació pel programa Cultura Viva articula un procés viu de comunicació comunitària. Un procés on connectar i facilitar la comunicació entre tots els nodes implicats a les línies de treball, aquests nodes amb les seves xarxes i comunitats, i tots aquests agents (nodes i comunitats) amb el mateix programa i amb la resta del sistema cultural de la ciutat.

Diàleg, facilitació de processos i comunicació amb ambició de transformar la manera de relacionar-nos i de treballar juntes els col·lectius, persones i institucions. Abordant el projecte com un tot comunicatiu, sostingut sobre quatre eixos principals interconnectats:

L’estratègia i el disseny del procés de diàleg intern, la facilitació i l’acompanyament dels processos entre projectes, grups de treball i recerques.

L’estratègia i el disseny del procés de diàleg i comunicació  entre les organitzacions, col·lectius, comunitats i institucions de la ciutat de Barcelona amb les que Cultura Viva entra en relació.

La comunicació del programa i les seves activitats.

L’acompanyament en comunicació pública i campanyes específiques als projectes, recerques i grups de treball que ho necessiten.

Cultura Viva parteix de la idea que la cultura és un dret, i com a tal, s’ha d’exercir. Fer cultura és un exercici polític, en el que ens constituïm com a subjectes de dret, amb capacitat de decisió i gestió de la cultura entesa com a un bé comú, un patrimoni col·lectiu, que ens configura i ens enforteix col·lectivament.

Jornades Cultura Viva 2019

BAM Cultura Viva 2019

BAM Cultura Viva és un festival, en el marc de les festes de La Mercè, que s’organitza de manera col·lectiva, assembleària i oberta. És un projecte de democràcia cultural, que teixeix complicitats amb projectes d’economia social i es gestiona de manera transparent. Promou processos artístics que enforteixin la comunitat, que dignifiquin el treball artístic i posin en valor la cultura de codi obert, la lliure circulació i la remescla.

Des de Quepo acompanyem a la comunitat del BAM Cultura Viva al llarg de tot el seu procés. Treballem, conjuntament amb l’equip coordinador, per dissenyar els plenaris i definir-ne els objectius. Vetllem per la facilitació d’aquests i per permetre una participació oberta i plural, perquè la presa de decisions sigui col·lectiva. Formem part de la comissió de comunicació i portem a terme l’estratègia i les campanyes de comunicació.

Jornades Cultura Viva 2019

Durant quatre mesos, els col·lectius que orbiten al voltant de Cultura Viva han obert diferents espais per a l’exploració de noves maneres de gestionar i participar en la cultura, amb el propòsit d’identificar els reptes i oportunitats que se’ns presenten com a ciutat. Aquests espais s’emmarquen en les Jornades Cultura Viva d’aquest 2019.

Espais de treball i conversa, de mostra i experimentació, per tal de donar a conèixer els diferents projectes i grups de treball que formen part de Cultura Viva i que tenen la finalitat de generar més coneixement i implementar canvis en les maneres de fer política pública cultural. Trobades obertes a la participació de totes aquelles persones interessades en la democràcia cultural, en la capacitat de gestió col·lectiva d’espais i projectes culturals, en la cultura com a patrimoni col·lectiu, en l’economia social i solidària, en la cultura lliure, accessible i apropiable pels veïns i veïnes de Barcelona. Totes les trobades i les sessions de treball han comptat amb cartell propi, cobertura en streaming, fotogràfica i un vídeoresum en format de petit reportatge; també i una relatoria pròpia i una relatoria final conjunta.

Equip

Direcció Pablo Zareceansky | Coordinació Senén Roy | Comunicació Berta Diumaró Saperas

Cultura Viva 2019
Cultura Viva 2019
Cultura Viva 2019
Cultura Viva 2019
Cultura Viva 2019
Cultura Viva 2019

Hem col·laborat amb

La Veïnal
Música al carrer
Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona
Memòria Viva
Arxius Oberts
Discofòrum
Acció Cultura Viva
Teatre Arnau
Fabra i Coats
Rice Up
L'Apòstrof
Nando Vivas (disseny gràfic)
Sandra González (fotografia)