ves aball < Torna als projectes

Consultoria de comunicació estratègica per la justícia global

Coordinadora Valenciana de ONGD

La Coordinadora d'ONGD de la Comunitat Valenciana és una suma d’entitats que treballen per a erradicar la pobresa i la desigualtat en el món. Quepo hem dut a terme l'avaluació de l'execució de la comunicació de la CVONGD 2018-2019 i la seva extensió el 2020 i 2021. També hem acompanyat la Coordinadora en la definició del seu Pla estratègic de Comunicació Transformadora 2022-25. 

Avaluació de l'execució de la comunicació 2018-2019 i la seva extensió el 2020 i 2021

L'avaluació té com a objectiu establir el punt de partida a partir del qual pugui construir-se un pla estratègic de comunicació transformadora per a la Coordinadora. S'ha dut a terme una anàlisi del pla de comunicació precedent i de la seva execució durant els últims dos anys mitjançant la documentació subministrada per la CVONGD i els processos participatius facilitats per Quepo.

El procés d'avaluació ha inclòs jornades de treball de l'equip avaluador i altres sessions en equip amb les responsables del procés en la Coordinadora; així com diverses reunions de treball participatives i presencials amb membres de l'equip tècnic, la Junta Directiva, el Grup de Treball de Comunicació, altres organitzacions pertanyents a la Coordinadora i diferents aliances clau en la comunicació de l'entitat.

Pla estratègic de comunicació transformadora 2022-25

EL Pla Estratègic per a una Comunicació Transformadora de la Coordinadora planteja un full de ruta treballat entre actors diversos entorn a l'organització: organitzacions sòcies, grups de treball, equip tècnic, junta, aliances d'altres sectors. 

La seva finalitat és aportar una guia (consensuada), estructurant els àmbits d'acció i les seves metes, aportant marcs teòrics i reflexions inspiradores, i definint línies d'acció estratègiques a dur a terme durant els pròxims anys. 

Un pla estratègic ha de ser una eina útil, que guiï en la implementació d'accions col·lectives, alineant als equips i aliances cap a la consecució dels objectius més ambiciosos i transformadors de l'entitat.

Equip

Avaluació i estratègia Uri Josa Fresno i Pablo Zareceansky Montserrat | Correcció de textos Alexandre Casanovas | Maquetació Chus Portela Ocaña

Mesa de trabajo4_63.jpg
Mesa de trabajo4_64.jpg
Mesa de trabajo4_59.jpg
Mesa de trabajo4_60.jpg
Mesa de trabajo4_61.jpg
Mesa de trabajo4_62.jpg