ves aball < Torna als projectes

Comunicació comunitària al Raval

Districte Ciutat Vella

Donada l'estigmatització que viu actualment el barri del Raval, el veïnat, el teixit associatiu i les professionals del barri han cregut convenient impulsar una xarxa de comunicadores per tal d'emetre al barri i des del barri un relat propi. Quepo hem acompanyat aquest procés, des de la facilitació de les sessions fins la proposta i creació d'eines de comunicació. 

Acompanyament d'una sessió sobre comunicació participativa

El projecte sorgeix d'una proposta del Districte de Ciutat Vella, arran d'una sèrie de demandes sorgides en el si d'un Consell de Barri (relacionades amb la projecció d'una imatge molt estigmatitzada del barri del Raval). Per això, es proposa contractar un procés d'acompanyament per trobar respostes des del barri a partir del treball en xarxa entre col·lectius.

El projecte ha consistit a generar dinàmiques que permetin augmentar la cohesió entre els col·lectius, crear eines de comunicació compartides, conèixer-se millor i abordar de forma conjunta el que passa al barri i com es comunica.

Acompanyament als col·lectius per la seva cohesió i en l’adopció de les eines

S’han realitzat una sèrie de reunions de treball presencials i en línia per generar dinàmiques de col·laboració i abordar la creació i millora d'eines de comunicació comunitària. També s'ha treballat i acompanyat el grup perquè comencés a utilitzar, difondre i consolidar les eines creades.

Creació d'eines de comunicació comunitària

S'han generat eines de comunicació per tal de facilitar la cohesió del barri així com la difusió del que hi succeeix.

  • Grup de Whatsapp per a col·lectius: On els col·lectius es comuniquen entre ells i hi comparteixen programació per difondre. 
  • Canal de Telegram pel veïnat: Perquè els col·lectius facin un resum de la programació setmanal i les veïnes i veïns la puguin consultar. 
  • Mapa de col·lectius que comuniquen del barri: Una identificació visual dels diversos col·lectius i un llistat amb els seus contactes. 
  • Guia de mitjans de comunicació del Raval: Una guia impresa perquè col·lectius i veïnat coneguin on poden fer públiques les seves iniciatives i reflexions.
  • Correu electrònic de contacte: Creat per a poder fer comunicació com a grup, i atendre consultes d’altres interessades.

Treball sobre conclusions del procés i propostes de continuïtat

S'ha dut a terme una reunió de tancament, on els i les participants han fet feina sobre les conclusions del procés, les possibles continuïtats, els potencials i les necessitats per a continuar endavant.

Equip

Coordinació Cristina Mañas Rubio | Dinamització comunitària Uri Josa i Fresno | Disseny gràfic Chus Portela Ocaña

Hem col·laborat amb