ves aball < Torna als projectes

Acompanyament per enfortir la comunicació

Coordinadora d'ONGD de La Rioja - CONGDCAR

Web del projecte

La Coordinadora d'ONGDs de La Rioja vol potenciar el paper de la seva comunicació com a instrument de sensibilització i de creació de comunitat. Amb aquest objectiu, hem dissenyat un procés de consultoria i participació i l'hem executat durant els mesos de maig a juliol del 2022.

Anàlisi i línies mestres per a una estratègia de comunicació col·lectiva i transformadora en la CONGDCAR

Al llarg de diverses sessions i jornades de treball, hem portat a terme un procés que ha combinat la dimensió pedagògica i l'estratègica. D'una banda hem treballat en assessoraments tècnics concrets, i hem portat a terme metodologies de formació col·lectiva. De l'altra, aquests espais formatius han desembocat en la construcció d'estratègies consensuades com a Coordinadora, per a una comunicació més coral i transformadora.

El procés

Durant l'acompanyament que hem dut a terme amb la CONGDCAR hem fet 2 sessions participatives amb persones de l'equip tècnic.

En la primera d'elles, treballem l'enfocament de comunicació estratègica, comunitària, transversal i transformadora, com a base per a crear estratègies de comunicació que contribueixin a la comunicació transformadora. Es va recordar el lloc central que té la comunicació en una entitat com la Coordinadora, i especialment una vegada la seva Teoria del Canvi va definir una sèrie de condicions (i contribucions) que li donen a la comunicació un rol protagonista.

Guia pràctica de comunicació digital

Es va elaborar un resum de consells, eines i guia d'estil per a la Coordinadora de ONGD de la Comunitat Autònoma de La Rioja que incloïa  recomanacions per a comunicar amb eficàcia en l'àmbit digital.

El mapa de comunicadores

Es va elaborar també un mapa de comunicadores (un mapa d'actors estratègics per a la comunicació de la Coordinadora), com a eina central per a diagnosticar, analitzar i construir estratègia en les dimensions interna, externa (amb aliances) i pública. A partir d'aquesta anàlisi col·lectiva, van poder dibuixar-se diverses línies d'acció prioritàries.

El mapa de comunicadores és una eina viva i que aporta molta informació i inspiració per al treball de planificació, així que recomanem tenir-la present, utilitzar-la i actualitzar-la quan sigui el moment. 

Després del diagnòstic de cada esfera (interna, externa, pública) i dels seus actors estratègics principals, s'esbossen algunes línies estratègiques sorgides del treball conjunt. D'aquí, en el document hem desenvolupat breument alguna d'aquestes línies, a manera de recomanacions, i de guia sobre com utilitzar aquest document per a construir una estratègia completa. 

No es pretén, ni es trobarà, una estratègia completa i al detall, perquè aquesta hauria de sorgir d'un treball conjunt, que recomanem fer quan hi hagi la possibilitat. En qualsevol cas, les línies que sí s'han desenvolupat van ser aquelles on es va veure que hi havia més potencial de desenvolupament immediat i prioritat.

Equip

Avaluació i estratègia Uri Josa Fresno, Cristina Mañas Rubio i Berta Diumaró Saperas | Comunicació digital Mar Redondo i Justel | Maquetació Alícia Manuela Ospina Pedraza